Ügyintézés, kivitelezés

Szolgáltatások

Szolgáltatások 33 év közüzemnél szerzett tapasztalatok alapján:

1. Közüzemi bekötések ügyintézése meghatalmazás alapján FV. Zrt és FCsM Zrt felé:

 • Elvi nyilatkozat és Előzetes tájékoztatás ügyintézése
 • Szolgáltatói hozzájárulás beszerzése szolgáltatóktól
 • Használatba vételhez szükséges közmű nyilatkozatok beszerzése
 • Közműterveztetés
 • Fogyasztó változás esetén változás bejelentés ügyintézése
 • Meglévő, régi bekötések levágásának ügyintézése

2. Egyéb vízmérők ügyintézése meghatalmazás alapján FV. Zrt és FCsM Zrt felé:

 • Locsolómérő telepítéshez szükséges ügyintézés szolgáltatók felé
 • Lakás mellékmérő telepítéshez szükséges ügyintézés szolgáltatók felé

3. Kivitelezés:

 • Víz-, és szennyvíz-, csapadékcsatorna bekötésekhez szükséges mérőhely (akna) ill. telekhatári akna építése
 • Víz-, és szennyvíz-, csapadékcsatorna alapvezetékek kiépítése ingatlanon, telekhatáron belül 
 • A vezetéképítéshez szükséges kézi-, gépi földmunka elvégzése
 • Meglévő, szolgalmi jog alapján működő, vízellátás átépítése.
 • Locsoló mérő telepítése
 • Lakás mellékvízmérő telepítése
 • Kisebb hibajavítások elvégzése víz-, és szennyvíz-, csapadékcsatornahálózaton
 • Dugulás elhárítás
 • Kézi-, gépi földmunka
 • Felbontott burkolatok helyreállítása, sitt elszállítás

Tevékenységek

1. Közüzemi bekötések ügyintézése meghatalmazás alapján FV. Zrt és FCsM Zrt felé:

A felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az új bekötésekhez szükséges tulajdoni lap, hivatalos helyszínrajz, forgalomtechnikai terv, közműegyeztetés, önkormányzatoktól tulajdonosi-, és közútkezelői engedélyek beszerzése is tevékenységem része, hogy a szolgáltatás teljeskörű lehessen.

A csatorna bekötéseknél a nyíltárkos vagy takart műszaki átvétel intézése.

A tevékenység része a közművek megterveztetése is és a bekötés kivitelezéséhez szükséges közterületi bontási engedélyek beszerzése az önkormányzatoktól.

2. Egyéb vízmérők ügyintézése meghatalmazás alapján FV. Zrt és FCsM Zrt felé:

A locsoló mérők telepítéséhez szükséges ügyintézés az FCsM Zrt-nél kezdődik és az FV. Zrt-nél fejeződik be a mérő plombálásával vagy MEO-jával.

A lakás mellékmérők telepítésénél az FV. Zrt felé való ügyintézés és plombálás is a tevékenységem része.

3. Kivitelezés:

A szolgáltatók előírásai és az érvényben levő szabványok alapján a fő vízmérő elhelyezéséhez szükséges mérőhely kiépítése aknában (vasbetonból, műanyagból) vagy mérőhelyiségben, telekhatári beton vagy műanyag csőakna építése csatornahálózatra.

A víz, szennyvíz-, és csapadékcsatorna alapvezetékek kiépítése telekhatártól épületen belülre vagy épületen belül pincében, a szükséges burkolatbontások, helyreállítások és földmunkák elvégzésével együtt.

Locsoló mérők telepítése aknában, kerti felszálló vezetékre, ahol a szolgáltató megengedi pincében, ha szükséges, aknaépítéssel is.

Lakás mellékmérők telepítése aknában, lakásban falbontással-helyreállítással, pincében, ha szükséges, aknaépítéssel is.

Kisebb hibajavítások elvégzése víz-, és szennyvíz-, csapadékcsatornahálózaton, csőtörések, csapok, szerelvények, WC-k, fajanszok, javítása, cseréje, dugulások elhárítása.

4. Árak:

Kivitelezési munkadíj óránként: 6 800 Ft/ó

Tervezés, ügyintézés munkadíja óránként: 11 000 Ft/ó

Referenciák

Csatorna és víz alapvezeték építés
Lakás mellékmérő telepítése aknában
Locsolómérő telepítés
Víz-, csatorna bekötés

Kapcsolat

Szász Csaba EV.

Adószám: 68260345-1-43

Vállalkozói ig. száma: 51486657

Telefonszám: 06-70-676-61-50

E-mail cím: szasz.csaba@viz-csatorna-kozmu.hu